W dniu 21 grudnia w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs ten jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. W konkursie wzięła udział rekordowa liczba 53 uczniów. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 35 pytań testowych z zakresu prawa pracy oraz zasad BHP. Po dokonaniu oceny testów komisja wyłoniła zwycięzców. Dwie uczennice, będą reprezentowały naszą szkołę na eliminacjach wojewódzkich tego konkursu. Są to: Biesiada Aleksandra z klasy II TŻ i Pierzchała Patrycja z klasy II TH.

Szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” został zorganizowany i nadzorowany przez nauczycieli: Agnieszkę Spałę, Romana Górę, Andrzeja Szczykutowicza.