Najlepsi uczniowie z naszej szkoły Aleksandra Molisak i Karol Staniek odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Ola jest uczennicą 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych . To osoba o wielu talentach. Ma szczególne uzdolnienia lingwistyczne, jest tegoroczną laureatką konkursu z języka angielskiego. Przygotowuje się do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Czynnie uczestniczy w innowacji służb mundurowych . Aktywnie pracuje na rzecz społeczności szkolnej w ramach Samorządu Uczniowskiego. Lubi pomagać innym dlatego działa jako wolontariuszka. Znajduje też czas na występy na scenie z grupą teatralną. Ola swoją przyszłość wiąże z doskonaleniem umiejętności językowych.

Karol, uczeń 4 klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa pasjonuje się wszystkim co wiąże się z jego profilem kształcenia. Interesuje się nowoczesnym rolnictwem ekologicznym. Specjalizuje się w maszynach rolniczych oraz organizacji prac eksploatacyjnych w rolnictwie. Planuje studia specjalistyczne w tej dziedzinie. Uczestniczy w wielu branżowych szkoleniach. Podnosi swoje kwalifikacje i uzyskuje dodatkowe uprawnienia wykraczające poza podstawę programową.