Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, Magdalena Gdowska otrzymała zaszczytne wyróżnienie. Postanowieniem Prezydium Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach została udekorowana „Złotą Odznaką” za wprowadzenie innowacyjnego systemu nauczania oraz rozwijania systemu dualnego kształcenia zawodowego. „Szkoła na Górce” ma bogatą tradycję nauki zawodu. Od czasu powstania placówka kojarzyła się mieszkańcom Opatowa z miejscem, gdzie można zdobyć solidne wykształcenie, ale przede wszystkim zawód. Od lat 60-tych była jedyną szkołą w województwie, wówczas tarnobrzeskim, kształcącą mechaników samochodowych. Oprócz nauki w technikum oferowała możliwość zdobycia zawodu w licznych kierunkach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła przez lata poszerzała ofertę edukacyjną, młodzież mogła wybierać między praktyczną nauka zawodu w szkolnych warsztatach lub u pracodawców bądź uczyć się w klasach wielozawodowych.


Tradycja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 spowodowała wyraźny podział na profile w opatowskich placówkach, „Szkoła na Górce’’ nieodłącznie kojarzyła się z istnieniem techników i szkoły zawodowej, dzisiaj branżowej. Szkoła posiada obecnie doskonałą bazę dydaktyczną, profesjonalne wyposażone pracownie, właśnie modernizowane warsztaty szkolne oraz świetnie wykształconą kadrę specjalistów uczących zawodu. Długa tradycja szkolnictwa zawodowego przekłada się także na ogromne doświadczenie nauczycieli zawodu, a efektem tego są stuprocentowe wyniki na egzaminach potwierdzających kompetencje zawodowe uczniów. Taką pozycje trudno byłoby osiągnąć szkole, która dopiero zaczęłaby stawiać pierwsze kroki w kształceniu zawodowym. Decyzja o przyznaniu „Złotej Odznaki” nie bierze się z znikąd – powiedziała Teresa Gajewska, Starsza Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie - Pani dyrektor Magdalena Gdowska okazała się osobą, twórczą, z pasją i nowymi pomysłami na szkołę oferującą zawód. Dotychczasowa współpraca Zespołu Szkół nr 1 oraz Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie układa się wzorowo, a powiat opatowski zyskuje świetnie wykfalifikowanych pracowników, którzy mają podbijać zarówno rynek krajowy, jak i europejski.