Powiat Opatowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie jako realizator pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o możliwości dofinansowania kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – moduł II. Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która: - posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: w zależności od ilości złożonych wniosków dofinansowanie przydzielane jest proporcjonalnie.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

Termin przyjmowania wniosków: od 1 września 2017r. do 10 października 2017r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018

Więcej informacji dotyczących pilotażowego programu dla osób niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd” można uzyskać w Siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie ul. H. Sienkiewicza 17 oraz pod numerem (15) 86 84 409 a także na stronie www.opatow.naszepcpr.pl