Serdecznie zapraszamy osoby zapisane na 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

w kwalifikacjach A.18, A.22, M.01, M.02.

na pierwsze zajęcia 15 września o godzinie 15:00 

(plan zajęć według hamonogramu w zakładce z planem lekcji)