W dniu 04.09.2017r. o godzinie 9.30 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie. Uroczystość prowadziła pani dyrektor Magdalena Gdowska a gośćmi otwarcia byli; Ewelina Bień radna Sejmiku Wojewódzkiego, Monika Przygoda przewodnicząca Rady Rodziców i Tomasz Świątek reprezentujący władze powiatowe. Szczególnie serdecznie powitano w progach szkoły ponad dwustu nowych uczniów w klasach pierwszych. Pani dyrektor podziękowała pierwszoklasistom i ich rodzicom ,za to że zaufali naszej szkole i tu chcą zdobyć wykształcenie w wybranych przez siebie zawodach. Pani radna Ewelina Bień złożyła wszystkim uczniom serdeczne życzenia wytrwałej pracy w imieniu swoim oraz Marszałka Województwa Adama Jarubasa.

Z kolei Tomasz Świątek reprezentujący władze powiatowe ,skupił się w swoim przemówieniu ,na kwestii potężnych inwestycji oświatowych, które w najbliższych latach realizowane są w szkołach średnich naszego powiatu. Szczególnie dużo miejsca poświęcił kwestii rozbudowy remontu oraz doposażenia Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, w latach 2017-2018 które wyniosą ok. 6 mln zł. Zaznaczył też ,że wkrótce dodatkowo zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne obok nowej hali sportowej. W imieniu starosty opatowskiego Bogusława Włodarczyka ,życzył wszystkim uczniom i pracownikom pogody ducha i sukcesów w pracy edukacyjnej i zawodowej. Po oficjalnej części uroczystości, pierwszoklasiści poznali swoich wychowawców, rozdano plany nauczania, a następnie młodzież wraz z nauczycielami udała się do swoich klasopracowni.