Od 25 sierpnia 2017 roku uczniowie techników i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, odbierają dyplomy i certyfikaty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. To bardzo radosny czas dla naszej szkoły, tak pracowników jak i uczniów. Po trzytygodniowej sesji egzaminacyjnej rozpoczętej 20 czerwca 2017 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi przesłała wyniki, które są rewelacyjne zarówno w skali województwa jak i kraju. 100% zdawalności osiągnęli uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Technikum Hotelarskiego a także z zawodówek w zawodach kucharz i monter elektronik. W pozostałych zawodach zdawalność nie spadła poniżej 98%. Wszystkie egzaminy odbywały się na terenie naszej szkoły w klasopracowniach stanowiących nasza bazę dydaktyczną.

Eksperci egzaminatorzy delegowani przez OKE nie kryli podziwu dla technicznej organizacji egzaminu, doposażenia stanowisk, pracy kierownictwa i nauczycieli szkoły a przede wszystkim dla wiedzy i umiejętności zdających. Wzorcowo układała się korelacja między nauczycielami przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, egzaminatorami zewnętrznymi, pracodawcami, Cechem Rzemiosł w Opatowie oraz Izbą Rzemieślniczą w Kielcach. Wspólny wysiłek tych podmiotów złożył się na ogromny sukces naszej placówki ,kształcącej setki młodych ludzi w kilkunastu zawodach.

Dyrektor szkoły Magdalena Gdowska oraz Tomasz Świątek - przewodniczący Komisji Oświaty w Powiecie Opatowskim składają podziękowania wszystkim osobom pracującym przy organizacji egzaminów a w szczególności wszystkim naszym uczniom i słuchaczom których wysiłek ,postawa i wiedza,  utrwalają prestiż naszej szkoły.