Wyniki z Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe dostepne bedą 25.08.2017 od godziny 14:00 w pokoju nr 17. Wyniki będą podowane wyłacznie uczniom osobiście.