W poniedziałek 17 lipca 2017r. miała miejsce uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji rozbudowy i doposażenia Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Kielcach a Starostwem Powiatowym w Opatowie. Całość inwestycji opiewająca na 5 mln zł. objąć ma trzy podstawowe elementy: remont dotychczasowej sali gimnastycznej i starego bloku sportowego, budowę łącznika i nowej, profesjonalnej sali gimnastycznej oraz doposażenie warsztatów szkolnych w nowoczesne urządzenia i maszyny służące nauce zawodów: technik pojazdów samochodowych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali wicemarszałek i członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik oraz radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewelina Bień. Podpisy ze strony Powiatu Opatowskiego złożyli Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk, skarbnik Powiatu Zofia Rusak oraz członek Zarządu Powiatowego Mirosław Adamek.

Na uroczystości stawili się również Wicestarosta Opatowski Gustaw Saramański radny Powiatu Alfred Skura, kierowniczka działu inwestycji Starostwa Powiatowego Anita Tutak – Skórska oraz przedstawiciel wykonawcy Zakładu Usług Remontowych i Produkcyjnych z Małogoszczy Tadeusz Pietrzyk.

Gospodarzami byli dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie Magdalena Gdowska, przewodnicząca Komisji Budżetu Powiatu Opatowskiego radna Aneta Bławat oraz przewodniczący Komisji Oświaty w powiecie Tomasz Świątek.

Starosta Bogusław Włodarczyk podziękował władzom marszałkowskim za wspieranie działań oświatowych na terenie powiatu. Podkreślił, jak ważne jest inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego oraz sportu nie tylko służącego samej młodzieży ale również lokalnej społeczności. Po uroczystym podpisaniu umowy Marszałek Marek Szczepanik i radna Ewelina Bień w dużym zainteresowaniu zwiedzili teren już rozpoczętej inwestycji. Nie brakowało szczegółowych pytań kierowanych do nauczycieli wychowania fizycznego, dyrekcji szkoły i kierownika warsztatów Jerzego Lulina. Pan Marszałek nie krył zaskoczenia, że pomimo czasu wakacyjnego  na jego przyjazd stawiła się tak duża ilość nauczycieli i młodzieży. – „Jestem pod wrażeniem waszej chęci i determinacji w dążeniu do celu. Rozmawiając z Państwem i waszymi uczniami czuję, że jesteście nauczycielami, którzy prawdziwie oddani są szkole, że nauczycielstwo to dla Was bardziej misja i powołanie niż wyuczony zawód”. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Magdalena Gdowska oraz Tomasz Świątek serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy pomimo urlopu wakacyjnego byli obecni podczas uroczystości, pomogli ją zorganizować i sprawnie przeprowadzić. Szczególne podziękowania kierujemy dla Edyty Gwoździk, Waldemara Domagały, Mariusza Masternaka, Tomasza Sewery, Jerzego Lulina i Agnieszki Zwolskiej za techniczne przygotowanie uroczystości oraz dla Doroty Pitek i Ryszarda Wosika za przygotowanie obsługi gastronomicznej.