W ramach zajęć praktycznych w Pensjonacie *** Kamienica przy Bramie w Opatowie młodzi hotelarze z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie dowiedzieli się, jakie muszą być spełnione wymagania wstępne przy zakładaniu pensjonatu. Właścicielka obiektu szczegółowo omówiła, między innymi, warunki lokalowe ( minimalną liczbą pokoi, jaką musi posiadać pensjonat, pomieszczenia, które zapewnią gościom komfort, rozrywkę czy dostęp do wyżywienia), sanitarne, przeciwpożarowe, jakie musi spełniać budynek, w którym przedsiębiorca chce prowadzić pensjonat. W trakcie zajęć uczniowie zwiedzali obiekt i razem z właścicielką omawiali jego wyposażenie, zwracając uwagę na te elementy, które są niezbędne aby uzyskać zgodę na prowadzenie pensjonatu o kategorii 3- gwiazdek.

Młodzież dowiedziała się, że wszystkie wymagania dotyczące warunków lokalowych dla usług hotelarskich można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Aby uzyskać zaszeregowanie, przedsiębiorca musi zgłosić swój obiekt hotelarski do oceny. Wszystkie hotelei pensjonaty wpisywane są do ewidencji obiektów hotelarskich, którą prowadzi marszałek województwa i która jest jawna. Aby obiekt hotelarski znalazł się w ewidencji, warunkiem koniecznym jest zaszeregowanie go do odpowiedniej kategorii. Są to bardzo trudne zagadnienia, ale dzięki takim lekcjom z pewnością łatwiej je zrozumieć, ponieważ teoria połączona z praktyką daje wspaniały efekt – powiedziała jedna z uczennic po odbytych zajęciach. Adepci tego kierunku kształcenia przygotowywani są nie tylko do pracy w obiektach świadczących usługi hotelarskie, ale również do prowadzenia działalności gospodarczej. W przyszłości będą mogli zakładać własne firmy.