Uczniowie klas mundurowych ZS nr 1 w Opatowie w ciągu trzech lat nauki uzyskują wiedzę ogólnokształcącą oraz umiejętności potrzebne w pracy służb mundurowych. Szkolą się z zakresu systemu GROM CCOMBAT, zgłębiają tajniki czarnej i zielonej taktyki oraz pomocy medycznej. Uczestniczą w ciekawych spotkaniach poznając pracę najważniejszych instytucji. Tym razem skorzystali z zaproszenia Prezesa Sądu Rejonowego i odwiedzili tę placówkę z okazji Europejskiego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości ze swoimi nauczycielami panią Edytą Gwoździk i panią Małgorzatą Stępień. Spotkanie prowadzili sędzia pan Artur Łukawski i kurator sądowy pani Elżbieta Szczęśniak-Wasieczko.

Młodzież została zaproszona do nowooddanej części sądu, tuż po remoncie. Pan sędzia A. Łukawski rozmawiał z młodzieżą na temat przebiegu rozpraw i systemu sądownictwa w Polsce. Odpowiadał także na liczne pytania młodych ludzi, którzy wykazali się wiedzą dotycząca wymiaru sprawiedliwości. Pani kurator E.Wasieczko zaprezentowała młodzieży cele dla przsłuchiwanych, podejrzanych o dokonanie przestępstw i tzw. "błękitny pokój'' służący rozmowom z osobami nieletnimi. Uczniowie "mundurówki'' oglądali równiez patio łączące starą i nową część sądu. Sędzia Artur Łukawski zaprosił młodziez na kolejną wizytę w sądzie, podczas której będą mogli obserwować jedną z trwających rozpraw. Wizyta w sądzie dostarczyła mlodym ludziom wiele cennych innformacji służących poszerzaniu świadomości i kultury prawnej społeczeństwa. Były to znakomite zajęcia edukacyjne o tematyce prawnej.