Pięcioro naszych uczniów z techników: Karol Czeczot (Technikum Pojazdów Samochodowych), Kinga Chaniecka i Julia Lipińska (Technikum Hotelarskie), Krzysztof Pyza oraz Monika Sajda (Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych) otrzymało stypendium w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Koordynowany projektu jest Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podstawą ubiegania się o stypendium były znaczące osiągnięcia z przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków obcych. Uczniowie wykazali się udziałem w olimpiadach, konkursach oraz dodatkowych warsztatach i szkoleniach. Domeną osób szczególnie zdolnych jest umiejętność łączenia pasji z wykonywanym zawodem. Nasi uczniowie zawsze chętnie zdobywają dodatkowe kwalifikacje, a w przypadku piątki stypendystów ich starania zostały wyjątkowo wyróżnione. Liczba uczniów zakwalifikowanych do stypendium potwierdziła, że w powiecie opatowskim jesteśmy liderami w kształceniu zawodowym.

Uroczyste wręczenie nominacji stypendialnych odbyło się podczas konferencji naukowej w kieleckiej filharmonii.