Uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, Aleksandra Biesiada z klasy I THŻ i UG uzyskała trzecie miejsce w XIII edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, który odbył się 20 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Ożarowie. Niewiele niższy wynik uzyskała również uczennica naszej szkoły- Anna Ścibisz z I LOM. Wśród uczestników konkursu znaleźli się uczniowie trzech szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie oraz Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie.

W konkursie młodzież zmierzyła się z zagadnieniami z wielu dziedzin, np. historii, literatury, muzyki, geografii, polityki oraz przemysłu. Uczniowie udzielali odpowiedzi w I części konkursu w języku niemieckim, w II cz. rozwiązywali test wyboru. Opiekę merytoryczną nad naszą młodzieżą sprawowały nauczycielki języka niemieckiego p. Marta Firmanty i p. Anna Religa. Nagrody w postaci albumów zostały ufundowane przez Starostę Opatowskiego Bogusława Włodarczyka. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, słodycze oraz pamiątkowe kubki. Nagrody, dyplomy i podziękowania wręczył w imieniu Starosty Opatowskiego Członek Zarządu Powiatu Jacek Dwojak.