W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” 16 uczennic i 3 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z klas II i III Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie uczestniczyło w dniach 3-4 listopada 2016r. w cyklu szkoleń w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. Pani trener Małgorzata Kosiarkiewicz przeprowadziła z młodzieżą cykl zajęć z zakresu doradztwa zawodowego pt. ,,Poznajmy się - autoanaliza moje mocne i słabe strony'', ,,Kim jestem -  moje cele edukacyjne i zawodowe wobec kompetencji kluczowych w edukacji ", „Poznaj zawody”, ,,Kompetencje kluczem do zawodu”, ,,Kwalifikacje w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego”, ,,Sposoby pozyskiwania pracy”, ,,Autoprezentacja to nie tylko słowa”, ,,Fabryka życzeń - moja rola w grupie -  czy jestem przedsiębiorczy”. Zajęcia miały charakter warsztatowy, w ramach których uczniowie pracowali przy użyciu metod aktywizujących oraz na platformie e- learningowej.

Młodzież uczestnicząca w szkoleniu nie kryła zadowolenia z formy zajęć i podejmowanych treści: „Jako przyszli technicy  mogliśmy się sprawdzić jako zarządcy firmy, wcześniej zapoznając się z jej wymogami i celami. Była to dla nas świetna zabawa planowania i rozkładania czasu na zdobycie celów”- powiedziała Karolina Stępień uczestniczka warsztatów. Katarzyna Kotwa dodała: „Teraz już wiemy kim tak naprawdę jesteśmy i w jakich dziedzinach będziemy się najlepiej odnajdywać. Każdy z nas poznał swoje wady i zalety które musi zwalczać lub pielęgnować.”