naglowek 2015 1 PL01 KA102 015530

 

„Wiesz więcej - sięgasz dalej. Zagraniczne staże świętokrzyskich kucharzy”

W ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Akcja 1 Mobilność uczniów realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) nr projektu: POWERVET -2015-1-PL01-KA102-015530 dotyczy uczniów Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie oraz uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.E.N w Sandomierzu.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz oraz uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie.

W ramach projektu zrekrutowani uczniowie wezmą udział w:
a) Przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowym
b) 3-tygodniowych stażach zawodowych zorganizowanych w Portugalii oraz Wielkiej BrytaniiPlanowane terminy wyjazdów:
Grupa I: 22. V-11.VI.2016r. uczniowie  ZS Nr1 Opatów
Grupa III: 21.V-10.VI.2017r. uczniowie  ZS Nr1 Opatów