Chcesz zdobyć tytuł technika? 

Wychodzimy Ci na przeciw oferując darmowe kwalifikacyjne kursy zawodowe dla wszystkich pełnoletnich bez względu na posiadane wykształcenie.

Ścieżki kariery zawodowej w zależności od posiadanego przez Ciebie aktualnego wykształcenia będące w naszej ofercie.

 sciezki kariery

 

POBIERZ KWESTIONARIUSZ

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy M.18

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

- ukończyły 18 lat

- ukończyły 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie  mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych

Oznaczenie kwalifikacji dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Okres nauczania:

260 godzin (efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz obszaru elektryczno-elektronicznego)
280 godzin (efekty kształcenia dla kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

-  zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: piątki (po 16.00), soboty i niedziele  z wyłączeniem miesięcy letnich.

Powiązania z innymi zawodami:

Posiadając potwierdzoną kwalifikację M18 słuchacz może zdobyć tytuł technika pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz  M42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.  Absolwenci gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych mogą uzupełniać wykształcenie średnie w działającym przy szkole Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych uczęszczając równocześnie na  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy M.12

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

- ukończyły 18 lat

- ukończyły 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

3) prowadzenia pojazdów samochodowych.

Oznaczenie kwalifikacji dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Okres nauczania:

260 godzin (efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz obszaru elektryczno-elektronicznego)
280 godzin (efekty kształcenia dla kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych)

-  zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: piątki (po 16.00), soboty i niedziele  z wyłączeniem miesięcy letnich

Powiązania z innymi zawodami:

Posiadając potwierdzoną kwalifikację M12 słuchacz może zdobyć tytuł technika pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych  i M42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.  Absolwenci gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych mogą uzupełniać wykształcenie średnie w działającym przy szkole Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych uczęszczając równocześnie na  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy T.6

KUCHARZ 512001

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

- ukończyły 18 lat

- ukończyły 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe.

Kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Przechowywania żywności.                                                                                                                   

2) Sporządzania potraw i napojów.                                                                                                            

3) Wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Oznaczenie Kwalifikacji: T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Okres nauczania:

250 godzin (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego )
460 godzin (efekty kształcenia dla kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów)

-  zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: piątki (po 16.00), soboty i niedziele z wyłączeniem miesięcy letnich.  

Powiązania z innymi zawodami:

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji T.15. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik żywienia i usług gastronomicznych. Absolwenci gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych mogą uzupełniać wykształcenie średnie w działającym przy szkole Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych uczęszczając równocześnie na  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy A.18

SPRZEDAWCA 522301

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

- ukończyły 18 lat

- ukończyły 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe.

Sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

Oznaczenie Kwalifikacji: A.18. Prowadzenie sprzedaży

Okres nauczania:

220 godzin (efekty kształcenia wspólne dla zawo-dów w ramach obszaru administracyjno-usługowego)
460 godzin (efekty kształcenia dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży)

-  zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: piątki (po 16.00), soboty i niedziele z wyłączeniem miesięcy letnich.  

Powiązania z innymi zawodami:

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.22. rowadzenie działalności handlowej oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik Handlowiec. Absolwenci gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych mogą uzupełniać wykształcenie średnie w działającym przy szkole Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych uczęszczając równocześnie na  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie ogłasza
terminarz i zasady rekrutacji do szkoły

na rok szkolny 2017/2018
dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych

  1. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami od 11 kwietnia do 28 czerwca 2017r., do godz. 15.00.
  2. Doręczanie przez kandydatów kopii świadectwa ukończenia szkoły od 24 do 28 czerwca 2017r., do godz. 15.00.
  3. Postępowania kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do 30 czerwca 2017r., do godz. 15.00.
  4. Ogłoszenie wstępnych list kandydatów do 15 lipca 2017r., do godz. 15.00.
  5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły do 26 lipca 2017r., do godz. 15.00.
    Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranego typu szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.
  6. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc do 27 lipca 2017r., do godz. 15.00.
  7. Postępowanie uzupełniające do końca sierpnia 2017r., do godz. 15.00.