DYREKCJA

 

magda g
            Magdalena Gdowska
                             Dyrektor

 

 

KADRA KIEROWNICZA

 tomek se  tomek sw
            Tomasz Sewera
 kierownik szkolenia praktycznego
         Tomasz Świątek
         kierownik organizacyjny
   

 krzysztof g

 jerzy l

      Krzysztof Gubernat
             kierownik internatu
             Jerzy Lulin
    kierownik warsztatów szkolnych

 

 w roku szkolnym 2016/17 funkcje kierownika internatu pełni

Ryszard Wosik

 

PEDAGOG SZKOLNY

M. Stepien
     Małgorzata Stępień
            pedagog szkolny

 

 NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY

  
 Język Polski

Agnieszka Dydo–Mianowska
Edyta Gwoździk 
Aneta Surowiecka
Marta Firmanty

Joanna Lawęda - zastępstwo
Janusz Czuba - zastępstwo

 Matematyka

Dorota Jeziorska
Sylwia Podczasi 
Jolanta Kozieł

 Jezyk Angielski

Agata Łasisz
Magdalena Kidoń 
Ewelina Zagórna
Elżbieta Cheba

Język Niemiecki

Elżbieta Cheba
Marta Firmanty 
Anna Religa

Historia

Magdalena Gdowska 
Tomasz Świątek

Małgorzata Grządziel
Jerzy Strzyż

Biologia

Agnieszka Frejlich

Chemia Iwona Winiarczyk-Kapsa
Dorota Pitek
Geografia

Elżbieta Sabat

Fizyka

Paweł Weselak

Informatyka/
Technologia Informacyjna
Jan Hynek
Paweł Weselak
Wiedza o Społeczeństwie

Tomasz Świątek
Szczepan Madej

Jerzy Strzyż

Religia Anna WIśnios
Teresa Jędrzejewska
ks. Jerzy Skimina
Podstawy Przedsiebiorczości Toamsz Sewera
Sławomir Włodarczyk
Ekonomia w Praktyce

Sławomir Włodarczyk

Edukacja dla Bezpieczeństaw/
Przysposobienie Obronne
Szczepan Madej
Wychowanie Fizyczne

Monika Masternak
Aneta Król 
Waldemar Domagała
Piotr Oparowski 
Marek Frejlich
Robert Gubernat

Wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Gdowska
Małgorzata Stępień

Biblioteka szkolna

Agnieszka Zwolska

Przedmioty zawodowe w technikum technologii żywienia i usług gastronomicznych

Monika Wicha
Agnieszka Spała
Agnieszka Frejlich
Dorota Pitek

Przedmioty zawodowe w technikum logistycznym

Magdalena Kidoń
Tomasz Sewera
Piotr Cybula

Przedmioty zawodowe w technikum hotelarskim

Iwona Winiarczyk-Kapsa
Sławomir Włodarczyk
Paweł Weselak

Przedmioty zawodowe w technikum pojazdów samochodowych oraz w klasie zawodowej o specjalności mechanik pojazdów samochodowych

Mariusz Masternak
Jerzy Grzyb
Roman Góra
Jacek Bełczowski
Piotr Cybula

Praktyczna nauka zawodu Jerzy Lulin
Piotr Cybula
Mariusz Kowalski
Marcin Machała
Jacek Bełczowski
Władysław Polit
Grzegorz Popek
Roman Góra
Andrzej Szczykutowicz
Internat

Kinga Szkoda
Ewa Urbanik