×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Proces generowania biblioteki obrazów Graphics Draw (gd) lub ImageMagick (imagick) musi być włączony w konfiguracji środowiska PHP, aby można było generować miniaturki.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Proces generowania biblioteki obrazów Graphics Draw (gd) lub ImageMagick (imagick) musi być włączony w konfiguracji środowiska PHP, aby można było generować miniaturki.

W dniu 30.05.2014r w Zespole Szkół Nr1 w Opatowie odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy etap realizacji  projektu Edukacja Zawodowa w Praktyce. Jest to projekt systemowy prowadzony przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Konferencja rozpoczęła się uroczystym otwarciem pracowni obsługi i naprawy ogumienia (popularnie nazywana wulkanizacją) z wyposażeniem renomowanych firm pozyskanym w ramach projektu. Nowo otwarta pracownia z nowoczesną montażownicą opon i wyważarką kół, pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w zawodach Technik Pojazdów Samochodowych i Mechanik Pojazdów Samochodowych.
Przecięcia wstęgi dokonali: starosta powiatu opatowskiego Bogusław Włodarczyk, kierownik projektu z ramienia ŚCDN Maria Krogulec-Sobowiec, starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Opatowie Teresa Gajewska, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie Tomasz Świątek.  W dalszej części konferencji zostały zaprezentowane najlepsze projekty uczniowskie w zawodach Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Fryzjer, Kucharz, Sprzedawca.

Odbiorcami konferencji byli także uczniowie Zespołu Szkół Nr1, ich rodzice oraz przedstawiciele pracodawców z terenu powiatu opatowskiego, u których młodzież odbywa praktyki i staże w ramach projektu. Konferencję zakończyła dyskusja związana z problematyką kształcenia zawodowego w kontekście współpracy szkoły z regionalnymi pracodawcami. Po konferencji odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych „Smaki Świętokrzyskie”, którzy zajęli się również obsługą gości i profesjonalnie zadbali o wystrój.
Realizowany projekt Edukacja Zawodowa w Praktyce w Zespole Szkół Nr1 to dodatkowe wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny i dwóch pracowni (wulkanizacyjnej, gastronomicznej) na łączną kwotę 68 tys. Oprócz wartości materialnych w postaci nowoczesnego sprzętu projekt wnosi bezcenną wartość edukacyjną dla 80-ciu uczniów uczestników projektu. Uruchomienie pracowni gastronomicznej  planowane jest na wrzesień 2014r.

{gallery}/2014/konferencja_ezwp_maj_2014{/gallery}