Nowoczesne gospodarstwo - webinarium dla uczniów

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie - Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki - wzięli udział w webinarium. Młodzież poznała korzyści ze stosowania rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, a także możliwości programu do zarządzania gospodarstwem rolnym "365 FarmNet".

 Nasza szkoła współpracuje z panem Romanem Bathelt, doktorantem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który opracowuje materiały dotyczące aplikacji zarządzania gospodarstwem. Lekcje zorganizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych. Są one dostępne na YouTube. Zajęcia w tej formie będą kontynuowane.