W ramach realizacji projektu „Edukacja zawodowa w praktyce” 22 listopada 2013r. Zespół Szkół Nr1 otrzymał nowoczesne pomoce dydaktyczne jakim są dwa zestawy tablic interaktywnych. Tablice będą służyć nie tylko w ramach realizacji projektu, ale także na codziennych lekcjach.

Nauczanie z wykorzystaniem tablic interaktywnych SMART Board jest bardziej skuteczne, poza wyjątkową mocą skupienia uwagi uczniów na omawianym zagadnieniu, oprogramowanie SMART wraz z tablica daje nowe możliwości prezentacji wiedzy z różnych dziedzin. Nauczyciele dostają urządzenie które pozwala poznać uczniom nowe zagadnienia, które dotąd były niedostępne: wirtualne muzea, reakcje chemiczne których nie można przeprowadzić w szkolnym laboratorium, podróże po świecie. Z tablica SMART Board nauczanie nabiera nowego wymiaru. W postaci tablicy interaktywnej nauczyciele dostają do rąk potężne narzędzie, dzięki któremu mogą skupić uwagę całej grupy uczących się. Lekcję można zaplanować i zapisać w komputerze przed przekazaniem jej uczniom. Oprogramowanie tablicy obejmuje specjalnie opracowany zestaw elementów graficznych oraz szablonów, które przydają się podczas nauki matematyki, literatury oraz innych dziedzin. Można opracować lekcję na papierze technicznym, nutowym czy na mapie Afryki. W klasie można zaangażować do pracy uczniów, dodawać uwagi i zapisywać wszystkie informacje krok po kroku.

Dzięki tablicy interaktywnej SMART Board nauczyciel oszczędza czas i zwiększa szanse efektywnej nauki, a uczniowie maja możliwośc aktywnego właczenia sie w zajęcia dydaktyczne.