Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Specjalistyczne wykłady Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w Szkole na górce

W okresie zdalnego nauczania uczniowie klas Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki wzięli udział w lekcjach – webinariach pt. „Całe gospodarstwo w smartfonie – 365 FarmNet – kompletne oprogramowanie dla gospodarstwa”. Prowadzący szkolenie przedstawiciel Claasa Roman Bathelt doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadził 10 zajęć warsztatowych na temat jak wykorzystać dane satelitarne do zarządzania gospodarstwem, jak stworzyć mapy aplikacyjne czy monitoring rozwoju roślin.

Po powrocie do szkoły uczniowie będą mogli wykorzystać tę wiedzę na zajęciach warsztatowych ponieważ pracownia agrotroniki wzbogaciła się w tym roku szkolnym w nawigację GPS z kierownicą elektryczną do automatycznego prowadzenia ciągnika z 10 – calowym panelem firmy Claas.

Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa są bardzo zadowoleni ze współpracy z Uniwersytetem Rolniczym. Za uczestnictwo w lekcjach uczniowie naszej szkoły dostali upominki od firmy Claas oraz możliwość korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych.

Szkolenie zorganizowali nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie Pan Władysław Polit, Grzegorz Popek oraz Mariusz Kowalski.