Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Odbiór nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy kształcenia zawodowego

Dnia 17.06.2020 roku Starosta Opatowski Pan Tomasz Staniek uczestniczył w odbiorze wyposażenia stanowisk pracy Projekt Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim – ver. 2.0. o wartości 722 550 zł.

Projekt realizowany w Szkole na Górce dotyczy nabywania umiejętności praktycznych związanych z zawodem technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców na nowoczesnych stanowiskach. Łączna wartość zakupionego sprzętu to 240 000 zł. Jak mówi Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie Pani Magdalena Gdowska należy podkreślić, że zakupione wyposażenie po zakończeniu projektu posłuży do szkolenia uczniów i wzbogaci szkolną pracownię gastronomiczną.

Dzięki innowacyjnej metodzie nauczania uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę potrzebną do zdania egzaminu zawodowego oraz doświadczenie, które procentuje na rynku pracy.

W ramach projektu uczniowie zdobywają dodatkowe uprawnienia i umiejętności, mają wypłacane stypendia oraz fundowane wyjazdy szkoleniowe.

Pracodawcy z Powiatu Opatowskiego szkolą przyszłych pracowników, którzy po zakończeniu szkoły i potwierdzeniu swoich kwalifikacji mogą zasilić szeregi firmy.