Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Przekazanie nowego sprzętu dydaktycznego do praktycznej nauki zawodu dla Szkoły na „Górce”

W dniu 28 marca 2020 r. Starosta Opatowski Tomasz Staniek przekazał dla Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie doposażenie dydaktyczne dla uczniów techników: budownictwa, logistyki oraz żywienia i usług gastronomicznych. Spośród wielu narzędzi, przyrządów i urządzeń na uwagę zasługuje wózek widłowy o wartości ponad 60 tys. zł.

 Pozostałe rzeczy to urządzenia transportu bliskiego, narzędzia murarskie i tynkarskie, specjalistyczne przyrządy budowlane m. in.: niwelatory, stożki Novikowa do sprawdzania gęstości zapraw, elektronarzędzia, wózki paletowe itp. na ogólną kwotę ponad 30 tys. zł. Specjalistyczne narzędzia i urządzenia budowlane zostaną wykorzystane do przygotowania trzech profesjonalnych stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik budownictwa w nowo utworzonej pracowni budowlanej na warsztatach szkolnych.

Pan Starosta przekazał również specjalistyczny sprzęt używany w profesjonalnych zakładach gastronomicznych m.in. mikser planetarny, cyrkulator do gotowania sous-vide, profesjonalny gastronomiczny robot wielofunkcyjny, pakowarkę próżniową komorową, szafę chłodniczą. Wyposażenie to posłuży do podnoszenia jakości kształcenia praktycznego w naszej szkole.

Sprzęt został zakupiony ze środków pozyskanych w ramach projektu RPO realizowanego przez Powiat Opatowski.