Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Rocznica Chrztu Polski - konkurs

14 kwietnia obchodzić będziemy Święto Chrztu Polski ustanowione 22 lutego 2019 roku przez Sejm RP. Data ta jest również datą narodzin Państwa Polskiego. Znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa dla kształtującej się Polski jest niepodważalne. Był to proces długotrwały, który w 966 roku rozpoczął Mieszko I co pozwoliło mu na włączenie się do gry politycznej w chrześcijańskiej Europie.

Chrzest Mieszka I i całego jego dworu odbył się prawdopodobnie 14 kwietnia 966 w Wielką Sobotę lub w Niedzielę Wielkanocną. Jako hipotetyczne miejsce historycy podają: Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Ostrów Lednicki, Poznań i Gniezno. Mieszko I przyjmował chrześcijaństwo z całym bagażem spraw, które szły w ślad za przyjęciem chrztu, tzn. przyjmował chrześcijaństwo i jednocześnie przyjmował jedyny skuteczny w X wieku model organizacji państwa. W ten sposób książę zapewnił Polsce równorzędne miejsce wśród państw Europy. Przyjmując chrzest zdecydował się na stworzenie trwałej organizacji jak również przyczynił się do zespolenia młodego organizmu państwowego a utworzenie hierarchii kościelnej ułatwiło administrowanie krajem. Przez Chrzest i proces chrystianizacji Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.

Chcąc uczcić to ważne dla nas wszystkich wydarzenie i włączyć się do obchodów rocznicowych postanowiliśmy zorganizować w naszej szkole konkurs na najlepszą prezentację dotyczącą Chrztu Polski. Prezentacja może mieć formę papierową lub elektroniczną (plakat, grafika, portfolio, prezentacja elektroniczna, itp.) Prace mogą być indywidualne lub zbiorowe i należy je składać w bibliotece szkolnej. Dokładnych informacji udzielają nauczyciele historii i bibliotekarka szkolna. Ostateczny termin składania prac to 6 kwietnia 2020 r.