XIX etap regionalny konkursu „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

W Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie od lat promuje się ideę bezpiecznej pracy jako standardu w przyszłym życiu zawodowym. Młodzież podnosi swą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, prawa pracy, poprzez udział w programach edukacyjnych oraz  konkursach z tego zakresu – powiedziała Magdalena Gdowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.

W dniu 09 Kwietnia 2019 r. w Domu Rzemiosła w Kielcach odbył się regionalny etap  XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”, zorganizowany przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Okręgowy Inspektorat  Pracy w Kielcach.

Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych
w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych.

W etapie regionalnym wzięło udział ponad 20 uczniów reprezentujących szkoły z województwa świętokrzyskiego.

Konkurs składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. W części pisemnej wszyscy uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania testowe z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Natomiast w dotyczyła bezpieczeństwa pracy w poszczególnych zawodach w jakich kształcą się uczniowie.

Naszą szkołę reprezentował Kamil Hołuj z klasy II Branżowej Szkoły I Stopnia. Udział Kamila w finale wojewódzkim możemy uważać za bardzo udany ponieważ zajął on V wysokie miejsce na forum województwa.

Na zakończenie organizatorzy podsumowali konkurs, wręczyli dyplomy, nagrody i wyróżnienia dla laureatów. Nasz uczeń otrzymał dyplom oraz nagrody rzeczowe w postaci głośnika bezprzewodowego oraz gadżetów Państwowej Inspekcji Pracy.


Serdecznie gratulujemy Kamilowi oraz dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły na forum województwa.