W dniu 02 października 2013 roku na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie odbyły się eliminacje szkolne XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. To przedsięwzięcie skierowane było do wszystkich uczniów z klas o profilu Technik żywienia i usług gastronomicznych. Organizatorem Olimpiady był Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu. Podstawowym założeniem tego projektu edukacyjnego było kształtowanie zainteresowań naszych uczniów strukturą procesu produkcji żywności oraz nowoczesnymi technologiami żywienia stosowanymi w przemyśle spożywczym – powiedziała Monika Wicha nauczycielka biologii w tej placówce oświatowej.


W skład szkolnej Komisji Olimpiady Wiedzy o Żywności wchodzili: Monika Wicha, Agnieszka Frejlich, Agnieszka Spała oraz Piotr Banaczyk. Uczestnicy Olimpiady zmagali się z testem złożonym z czterech bloków tematycznych tj.: przetwórczego, analitycznego, technicznego i ekonomicznego. Do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności zakwalifikowali się uczniowie z klasy drugiej Technikum żywienia i usług gastronomicznych tj.: Katarzyna Król, Paulina Lebieda oraz Magdalena Zając. Dzięki realizacji tego typu działań nasi uczniowie mogą poznać swoje preferencję, jeśli chodzi o wybór profilu uczelni i kierunku studiów.