Już po raz kolejny pani Agnieszka Frejlich – nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie zorganizowała z młodzieżą kiermasz słodkich pyszności. Od rana 29 listopada 2013r. szkolne korytarze wypełnił zapach ciasteczek. Wspaniałe wypieki zostały przygotowane przez uczniów klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Chętnych do delektowania się pysznymi babeczkami i ciasteczkami oraz do czytania wróżb o swej świetlanej przyszłości nie brakowało. Uczniowie i nauczyciele z przyjemnością odwiedzili kiermasz zasilając budżet klasy I, która dzięki temu będzie mogła uczestniczyć w Warsztatach Kulinarnych i doskonalić swoje umiejętności.

Niezwykle elitarna wizyta miała miejsce 27.11.2013r w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie. W murach szkoły gościł dowódca Jednostki Specjalnej GROM płk Piotr Gąstał z towarzyszącymi mu oficerami. Płk Piotr Gąstał to jeden z pierwszych żołnierzy, którzy rozpoczynali służbę w GROM - ie pod dowództwem gen. Sławomira Petelickiego. Wspólnie, z dobrze znanym młodzieży opatowskiej mundurówki mjr Jackiem Kowalikiem, brali udział w wielu misjach stabilizacyjnych, działając w zespole rozpoznawczym, operacyjnym i bojowym.

W dniu 06 listopada 2013 roku odbyły się na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie eliminacje szkolne XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „ Strefa euro – szansa, czy zagrożenie ? ".W tym projekcie edukacji ekonomicznej wzięli udział uczniowie trzeciej i czwartej klasy Technikum ekonomicznego. Honorowy patronat nad Olimpiadą objął profesor Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego.

W dniu 20 listopada 2013r w Zespole Szkół Nr 1 odbyły się eliminacje szkolne do I edycji konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy pt. „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie chętnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 21 uczniów. Po rozwiązaniu testu składającego się z 32 pytań dwoje uczniów tj. Borys Anna z klasy II TE oraz Tenderenda Jakub z klasy II TPS zakwalifikowało się do etapu regionalnego, który odbędzie się w Kielcach. Eliminacje szkolne zostały zorganizowane przez nauczycieli naszej szkoły – Agnieszkę Spałę oraz Romana Górę.