W dniu 02 października 2013 roku na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie odbyły się eliminacje szkolne XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. To przedsięwzięcie skierowane było do wszystkich uczniów z klas o profilu Technik żywienia i usług gastronomicznych. Organizatorem Olimpiady był Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu. Podstawowym założeniem tego projektu edukacyjnego było kształtowanie zainteresowań naszych uczniów strukturą procesu produkcji żywności oraz nowoczesnymi technologiami żywienia stosowanymi w przemyśle spożywczym – powiedziała Monika Wicha nauczycielka biologii w tej placówce oświatowej.

Aby uczcić pamięć o przeszłości, o dokonaniach i wielkiej odwadze żołnierzy Cichociemnych walczących podczas II wojny światowej w Górach Świętokrzyskich w murach ZS NR 1 w Opatowie dyrektor szkoły gościł założycieli Fundacji Żołnierzy Cichociemnych i Armii Krajowej - Annę i Bogdana Rowińskich oraz mjr Jacka Kowalika – byłego komandosa J.W. Grom. Wspólnie z gośćmi nauczyciele Edyta Gwoździk i Marek Frejlich udali się do kwatery płk Jana Piwnika „Ponurego" znajdującej się w Janowicach. 

W dniu 08.10.2013 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie przeprowadzone zostały wymagane przepisami o ochronie przeciw pożarowej - praktyczne ćwiczenia, w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. Akcją ewakuacyjną kierował Dyrektor Szkoły Pan Tomasz Świątek. Po ujawnieniu zagrożenia szybko dokonał oceny sytuacji i wybrał najkorzystniejszy sposób postępowania. Ewakuowany został cały budynek szkoły. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli opuścili pomieszczenia, udali się na miejsce zbiórki dla ewakuowanych, gdzie zostali zebrani w zwarte grupy i otoczeni opieką.

„Pomysł na biznes" to temat konkursu zorganizowanego przez Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Adresatem konkursu byli uczniowie świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych, na terenie których działają Szkolne Kluby Przedsiębiorczości. Podstawowym celem przedsięwzięcia było promowanie wśród uczniów innowacyjnych rozwiązań ekonomicznych oraz wskazanie wymiernych korzyści płynących z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.