W ramach akcji „Pomóżmy kasztanom" prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia propagowane jest grabienie i utylizacja opadłych z drzew kasztanowca liści. To najprostsze i najskuteczniejsza metoda zwalczania szkodnika – motyka szrotówka kasztanowcowiaczka. Dlatego też uczniowie ZS Nr 1 w Opatowie pod opieką p. Agnieszki Zwolskiej i p. Doroty Pitek wybrali się do Gołoszyc, by tam ratować narażone na powolną śmierć kasztanowce.

Już od bardzo wielu lat obchodzimy dzień 1 listopada. Gdy nadejdzie czas ciszy i zadumy wszyscy niezależnie od tego w co wierzymy odwiedzamy cmentarze i miejsca śmierci drogich nam osób, odwiedzamy groby bliskich nam zmarłych, zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach. W tym dniu chodzimy również na miejsca krwawych bitew i na cmentarze wojenne. To święto jest wyrazem naszej pamięci o tych, którzy byli przed nami.

W dniu 21.10.2013r.,w Zespole Szkół Nr l w Opatowie odbył się szkolny konkurs gramatyczno-leksykalny z języka rosyjskiego. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas LOM, TPS oraz TŻ i UG. Zadaniem uczestników było rozwiązać pisemnie test składający się z 15 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych. Konkurs trwał 45 minut.

Wojewódzkie uroczystości będące uwiecznieniem pracy wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkół odbyły się w Starachowicach 18 października 2013 roku. Zgromadzonym w auli Domu Nauczyciela zaprezentowano wspaniałą podróż muzyczną, w którą zaprosili młodzi artyści ze Szkoły Tańca Mim. Po wspaniałej „duchowej" uczcie nastąpił czas wręczenia odznaczeń.