Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie w dniu 12 listopada 2013r. odebrali z rąk Świętokrzyskiej Kurator Oświaty Małgorzaty Muzoł , członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskiego oraz Wicewojewody Grzegorza Dziubka stypendia Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2013/2014 stypendystami w naszej szkole zostali: Aleksandra Sado – uczennica III klasy Liceum Mundurowego oraz Jakub Tenderenda – uczeń II klasy Technikum Mechanicznego.

Dnia 08 listopada 2013 r. młodzież Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie uczciła 95 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Starosta Powiatu Opatowskiego - Bogusław Włodarczyk, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie – podinsp. Andrzej Skowroński, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie - bryg. Dariusz Socha, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu - mjr Zbigniew Turczyniak, mjr Jacek Kowalik - były żołnierz jednostki specjalnej GROM, uczestnik wielu misji wojskowych realizowanych w ramach wojsk NATO oraz Rodzice.

W ramach ogólnoeuropejskiej Akademii Piłkarskiej Grassroots 26.11.2013 roku zostanie przeprowadzona kursokonferencja, która skierowana jest do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów piłki nożnej z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami konferencji są: Polski Zawiązek Piłki Nożnej, Wydział Szkolenia Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach oraz Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie. Wydarzenie to patronatem honorowym objął Starosta Powiatu Opatowskiego pan Bogusław Włodarczyk.
Konferencje Akademii Piłkarskiej każdego roku organizowane są w 16 wytypowanych miastach Polski.

Dnia 29 października 2013 r. uczniowie klasy III Technikum Obsługi Turystycznej z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie uczestniczyli w wyciecze do Sandomierza. Celem wyjazdu było nie tylko zwiedzanie zabytków sandomierskich, ale także poznanie specyfiki pracy przewodnika turystycznego oraz organizacji ruchu turystycznego w Sandomierzu. Zwiedzanie rozpoczęło się na Rynku Głównym. Przewodnik PTTK-u Pani Krystyna Ziomek zapoznała uczniów z historią miasta.