Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych 30 czerwca od godziny 11:00.

Informujemy, że Zespół Szkół nr 1 w Opatowie przystąpił do Konkursu „ O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na najbardziej aktywną szkołę województwa świętokrzyskiego w zakresie honorowego krwiodawstwa w okresie letnio-wakacyjnym”. Okres wakacyjny to czas gdy niezastąpiony lek jakim jest krew jest szczególnie potrzebny by ratować zdrowie i życie osobom chorym i poszkodowanym w wypadkach. Dlatego apelujemy do naszych pełnoletnich uczniów i absolwentów aby aktywnie włączyli się w akcję honorowego krwiodawstwa w lipcu i sierpniu b.r. Krew można oddawać w Świętokrzyskim Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, Oddziałach terenowych w Końskich , Sandomierzu, Skarżysku Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i akcjach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK w Kielcach. Należy tylko podać numer naszego szkolnego klubu tj. 271 i nawę szkoły – Zespół Szkół nr 1 w Opatowie.

W piątek 23 czerwca 2017r. w Zespole Szkół Nr1 w Opatowie odbyła się akademia kończąca miniony rok szkolny oraz uroczyste pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pani Monika Przygoda reprezentująca Radę Rodziców i pani Teresa Gajewska reprezentująca Cech Rzemiosł w Opatowie. W imieniu Starosty Opatowskiego Bogusława Włodarczyka i Rady Powiatu głos zabrał przewodniczący Komisji Oświaty i radny pan Tomasz Świątek. Następnie pani dyrektor Magdalena Gdowska powitała wszystkich zebranych na uroczystości, gratulując udanego roku szkolnego i życząc wszystkim absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej dobrego startu w dorosłe życie. Wraz z zaproszonymi gośćmi p. dyrektor Magdalena Gdowska oraz p. przewodniczący Komisji Oświaty i radny Tomasz Świątek wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły, zaangażowanie w wielu konkursach przedmiotowych i branżowych oraz sukcesy w imprezach sportowych i artystycznych.

Zaprasamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego 23 maja godzina 10:30 sala gimnastyczna

 

List do Uczennic i Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017

 

przydział sal na spotkania z wychowawcami