Gimnazjaliści z powiatu opatowskiego i spoza jego granic tłumnie przybyli do Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, aby w ramach „Dnia Otwartego” obejrzeć szkołę i zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. „Cieszy mnie tak duże zainteresowanie szkołą, którą mam zaszczyt kierować – powiedziała Magdalena Gdowska, dyrektor tutejszej placówki. Mam nadzieję, że spośród niezwykle bogatej oferty edukacyjnej każdemu uda się wybrać kierunek kształcenia po linii jego zdolności i zainteresowań. Szkoła gwarantuje nie tylko bardzo wysoki poziom nauczania, o czym świadczą ostatnie wyniki egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych, ale również naukę w profesjonalnych pracowniach zawodowych, np.: w pracowni dla hotelarzy, logistyków, mechaników samochodowych i niezwykle kosztownej w wyposażeniu pracowni agrotroniki”.

Serdecznie zapraszamy na zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 28 kwietnia 2017 roku.

9:00 spotkanie z Panią Dyrektor połączone z wreczeniem nagród na sali gimnastycznej.

9:45 spotkanie w klasach z wychowawcami.

Uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, Aleksandra Biesiada z klasy I THŻ i UG uzyskała trzecie miejsce w XIII edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, który odbył się 20 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Ożarowie. Niewiele niższy wynik uzyskała również uczennica naszej szkoły- Anna Ścibisz z I LOM. Wśród uczestników konkursu znaleźli się uczniowie trzech szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie oraz Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie.

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach woj. Lubelskie odbyła się XLI Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w blokach tematycznych: Produkcja Roślinna; Produkcja Zwierzęca; Mechanizacja Rolnictwa; Technologia Żywności; Gastronomia; Agrobiznes; Architektura Krajobrazu; Weterynaria W każdym bloku tematycznym uczestniczyło ponad 30 uczniów. Zespół Szkół nr 1 w Opatowie reprezentowany był w bloku tematycznym Mechanizacja Rolnictwa przez uczniów II klasy technikum Mechanizacji Rolnictwa Krzysztofa Głazka, Pawła Masternaka oraz opiekuna Władysława Polita. Olimpiada składała się z części teoretycznej i praktycznej. Wczęści teoretycznej było 60 pytań, natomiast w praktycznej do wykonania były 3 zadania.