„szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz…” słowami piosenki Ryszarda Rynkowskiego 13 czerwca 2014 roku dyrekcja, uczniowie i grono pedagogiczne pożegnali absolwentów klas zawodowych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. Uczniowie, już absolwenci, spędzili w murach szkoły 3 lata, nie tylko kształcąc się w takich zawodach jak mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, dekarz, blacharz czy stolarz, ale także nawiązując nowe przyjaźnie i zdobywając doświadczenia. 61 absolwentów klas zawodowych i wielozawodowych  pożegnał dyrektor Tomasz Świątek, który życzył wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Do życzeń dołączył się pan Andrzej Baran, przedstawiciel Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorców w Opatowie.

W dniu 4 czerwca 2014 roku w naszej szkole przeprowadzona została kolejna, czwarta w tym roku szkolnym akcja honorowego oddawania krwi. Została ona tradycyjnie zorganizowana przez szkolne koło PCK. Obsługę medyczną akcji zapewniła Ekipa Wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Nad organizacją i przebiegiem akcji czuwała nasza młodzież ze szkolnego koła Polskiego Czerwonego Krzyża z opiekunem Szczepanem Madejem.

Młodzież z klas mundurowych miała możliwość poznać pracę od kulis strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Popołudniowe zajęcia odbyły się w ramach programu innowacyjnego z edukacji dla bezpieczeństwa. Młodzież bardzo chętnie skorzystała z tej formy współpracy ze strażakami. Miała możliwość poznać profesjonalny sprzęt gaśniczy, ratunkowy, wyposażenie wozów z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Opatowie. Zajęcia rozpoczęły się spotkaniem z dowódcą JRG mł. bryg. Tomaszem Bajerczakiem, następnie uczniowie poznali pracę strażaków, funkcjonowanie jednostki.

Uczniowie klasy II Technikum Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie w ramach zajeć praktycznej nauki zawodu zdobywali odznaki turystyczne w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów. System odznak turystycznych  "Opatowscy Poszukiwacze " łączy zabytki architektury regionu w jedną grę, a każdy z zabytków przypisany jest do co najmniej jednej odznaki. Bogactwo opatowskiej ziemi daje poszukiwaczom okazję do zdobycia 8 odznak, w tym poszukiwacza: architektury drewnianej  i obiektów sakralnych, które należą do specyfiki tego regionu.