W dniu 3 października 2013 roku liczna, ponad 60 - osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie pod opieką Tomasza Sewery, Roberta Gubernata, Jana Hynka, Piotra Cybuli oraz Agnieszki Zwolskiej udała się na rajd pieszy po Górach Świętokrzyskich. Zgodnie z postulatem p. kurator Małgorzaty Muzoł oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego p. Adama Jarubasa, że każdy uczeń powinien w tym roku odwiedzić Święty Krzyż trasa rajdu przebiegała czerwonym szlakiem z Paprocic na Święty Krzyż a następnie do Nowej Słupi.

W dniu 26 września 2013 roku Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie był gospodarzem i współorganizatorem Wojewódzkich Targów Pracy i Edukacji w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy". Głównym organizatorem targów byli: Świętokrzyska WK OHP, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Opatowie . Imprezę otworzył Jerzy Górski - Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach. Renata Wicha - zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach. Starostwo Powiatowe w Opatowie reprezentował Marek Gołasa - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Turystyki. W targach udział brali przedsiębiorcy, firmy państwowe i prywatne, bankowcy, szkoły. Licznie przybyła młodzież szkół średnich i bezrobotni powiatu opatowskiego.

Gdy na zegarze wybiła północ, na szczycie Łysej Góry zbierały się czarownice, by wymyślać nowe czary, tańczyć, biesiadować i przygotowywać tajemnicze mikstury...Tak rozpoczął się zlot czarownic i czartów w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie, który miał na celu zapoznać uczniów klas pierwszych ze zwyczajami ich nowej szkoły. Program artystyczny z elementami regionalizmu został przygotowany przez nauczycieli: p. Edytę Gwoździk, p. Małgorzatę Stępień i p. Agnieszkę Zwolską.

Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie: to najważniejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu ogłoszonym przez Radę Europy – Europejskim Dniem Języków. Dzień ten jest doskonałą okazją do podkreślenia różnorodności językowej naszego kontynentu, promowania nauki języków obcych, jak również pielęgnowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz wspieranie nauki języków obcych. Europejski Dzień Języków jest uroczystością, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń naszej szkoły. Dlatego też dzień 25 września był doskonałą okazją do dobrej zabawy w szkole.