W dniu 21 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Opatowskiego. Mecze rozegrane zostały w dwóch grupach wiekowych: młodzieży gimnazjalnej w kategorii dziewcząt i chłopców oraz młodzieży ponadgimnazjalnej również w kategorii dziewcząt i chłopców. W turnieju
uczestniczyli uczniowie z następujących szkół:

W dniu 19.02.2014 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbył się regionalny etap konkursu „Poznaj swoje prawa pracy” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w Kielcach. W konkursie tym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Nr.1 w Opatowie: Jakub Tenderenda - uczeń II TPS, Anna Borys - uczennica II TE. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Jan Jóźwik i Stanisław Golmento.

To już drugi raz uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie uczestniczyli w szkoleniu przygotowanym na wzór tych, które przechodzą żołnierze elitarnej jednostki specjalnej GROM. W dniach 7-9 lutego 2014roku, podczas ferii zimowych w Warszawie odbyło się spotkanie 150 osób z całej Polski, na które przybyli uczniowie liceum mundurowego z nauczycielami p. Edytą Gwoździk i p. Markiem Frejlichem, aby aktywnie uczestniczyć w VII edycji ,,Seminarium Drewniak". Szkolenie to propaguje pamięć po płk. Leszku Drewniaku, współtwórcy GROM-u i systemu GROM COMBAT . Hasłem tegorocznej edycji była ,,symulacja misji bojowej, przetrwanie w sytuacji zatrzymania oraz przygotowanie do działań dywersyjnych na terenie opanowanym przez nieprzyjaciela".
Działania trwały nieprzerwanie 42 godziny obejmowały specjalistyczny kurs systemu GROM COMBAT, strzelanie na torze stresowym, bojowe szkolenie medyczne, szkolenie wysokościowe, przygotowanie bazy przejściowej, przetrwanie w sytuacji zatrzymania i przesłuchania, walka wręcz w małych pomieszczeniach z użyciem pałki i noża.

Świąteczny nastrój w ostatnich dniach stycznia powoli odchodzi w zapomnienie, a jednak dzień 29 stycznia 2014 roku pozwolił jeszcze raz poczuć magię świąt i ciepłą bożonarodzeniową atmosferę. Tego bowiem dnia w Opatowskim Ośrodku Kultury w ramach Godów Opatowskich odbywał się coroczny Festiwal Kolęd i Pastorałek. W festiwalu uczestniczyło ponad 80 solistów oraz zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych.