Wojewódzkie uroczystości będące uwiecznieniem pracy wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkół odbyły się w Starachowicach 18 października 2013 roku. Zgromadzonym w auli Domu Nauczyciela zaprezentowano wspaniałą podróż muzyczną, w którą zaprosili młodzi artyści ze Szkoły Tańca Mim. Po wspaniałej „duchowej" uczcie nastąpił czas wręczenia odznaczeń.

Wojewódzkie uroczystości będące uwiecznieniem pracy wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkół odbyły się w Starachowicach 18 października 2013 roku. Zgromadzonym w auli Domu Nauczyciela zaprezentowano wspaniałą podróż muzyczną, w którą zaprosili młodzi artyści ze Szkoły Tańca Mim. Po wspaniałej „duchowej" uczcie nastąpił czas wręczenia odznaczeń.

Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku pracy stanowi istotny motyw współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w procesy edukacyjne i zatrudnieniowe (szkołami, instytucjami szkoleniowymi, publicznymi służbami zatrudnienia i pracodawcami). Rozwijanie współpracy poprzez budowanie partnerstwa, wymianę informacji oraz wspólne projekty może przynieść wszystkim wymierne korzyści w skuteczniejszym wykonywaniu działań. Taki miedzy innymi cel miało spotkanie, które odbyło się 23 października 2013 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

W dniach 18- 19 października 2013 r. 65 uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie uczestniczyło w obozie szkoleniowo - integracyjnym w Chotowej. Podczas pobytu uczniowie „mundurówki" szkolili się w zakresie samoobrony, musztry, podnosili poziom swojej sprawności ogólnej na ściance wspinaczkowej, a także przeszli szkolenie w parku linowym o czterech stopniach trudności. Niezapomnianych wrażeń każdemu uczestnikowi zgrupowania dostarczyła tzw. „Tyrolka", czyli zjazd na linie o długości 380 m. nad zalewem, znajdującym się przy ośrodku.