W dniu 03.04.2014r. młodzież klas mundurowych uczestniczyła w zajęciach strzeleckich w Szydłowie. Zajęcia te przeprowadzone zostały w ramach programu innowacyjnego edukacji dla bezpieczeństwa. Wyjazd zorganizował Szczepan Madej, którego w opiece nad młodzieżą wspomagał Marek Frejlich. Strzelanie przeprowadzono z kbks-u z odległości 50 m w pozycji leżąc z podpórką. Młodzież i opiekunów bardzo gościnnie na swej strzelnicy przyjął Pan Marian Lesiak – prezes Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Gospodarz ciekawie opowiadał o inicjatywach i działalności tej organizacji kultywującej ruch patriotyczny. Zaprezentował także szereg eksponatów. Jego dom to małe muzeum z pamiątkami związanymi z regionem ,militariami i obronnością.

W dniu 15 kwietnia zostało zorganizowane spotkanie w ramach programu profilaktycznego ,,W Sieci”, który jest poświęcony bezpieczeństwu i efektywnemu korzystaniu z mediów elektronicznych przez młodzież. Zajęcia poprowadzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Opatowie Grzegorz Rusak i Krzysztof Pietrzyk. Ciekawym elementem było wykorzystanie filmu, w którym Ewa Farna prowadząc talk – show rozmawia ze swoimi gośćmi na temat cyberprzemocy oraz problemu uwodzenia w sieci.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny chętnie wzięli udział w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pod hasłem: „BEZPIECZNIE OD STARTU". Konkurs został zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Jego celem jest zwiększenie wśród uczniów wiadomości o bezpieczeństwie pracy i przysługujących prawach pracowniczych. W eliminacjach szkolnych zorganizowanych przez nauczycieli naszej szkoły – Agnieszkę Spałę oraz Romana Górę, wzięło udział 25 uczniów. Do etapu regionalnego zakwalifikowało się dwoje uczniów: Patrycja Głodek oraz Krystian Łata.

W dniu 26 marca b.r. w naszej szkole odbyła się trzecia w tym roku szkolnym akcja honorowego oddawania krwi. Organizatorem akcji było szkolne koło PCK. Opiekę i obsługę medyczną zapewniła Ekipa Wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Ogółem krew oddało 29 dawców.