W związku z przeprowadzaną w ostatnim czasie akcją Sprzątania Świata, w poniedziałek 07.10.2019 w ramach zajęć lekcyjnych klasa druga Technikum Logistycznego uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym z przedstawicielami firmy Remondis Sp. z o. o., którzy przyjechali pojazdem do przewozu odpadów komunalnych, świadczącym usługi  wywozu śmieci na terenie Opatowa i okolic.

Rusza nowy projekt dla uczniów Górki "Czas profesjonalistów ...".
W projekcie przewidziano udział 100 uczniów Zespołu Szkół nr1 w Opatowie z następujących kierunków kształcenia:
technik hotelarstwa – 10 uczniów,
technik żywienia i usług gastronomicznych – 20 uczniów,
technik logistyk – 20 uczniów,
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 20 uczniów,
technik pojazdów samochodowych – 20 uczniów,
mechanik pojazdów samochodowych – 10 uczniów.
Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach powiatu opatowskiego poprzez wzmocnienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół, służącej podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Liceum Służb Mundurowych w ZS nr1 w Opatowie ma już kilkuletnią historię i wiele sukcesów na swoim koncie. Najbardziej spektakularnym może poszczycić się w tym roku, poniewaz 5 absolwentów popularnej ,,mundurówki'' rozpoczęło studia na I roku Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Przemysław Kidoń, Grzegorz Słowik i Dawid Krakowiak na wydziale wojskowym, natomiast Zuzanna Kowalik i Aleksandra Kędziora na wydziale cywilnym. Ich grono powiększyło się o kolejnego absolwenta ,, szkoły na górce,,- Kacper Kasiński  ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, ale fascynacja wojskiem zwyciężyła. Kilkuosobowa ekipa dołączyła do studiujacego tam Konrada Zygadło, byłego ucznia klasy mundurowej.
Liczne szkolenia organizowane przez Fundację GROM COMBAT, z którą szkoła współpracuje, spotkania ze znakomitymi operatorami JW GROM, między innymi mjr Jackiem Kowalikiem i płk Piotrem Gąstałem przyniosły znakomite efekty.
Doskonalenie posiadanych umiejętności z samoobrony, uczenie się radzenia sobie ze stresem, wzmacnianie odporności psychicznej, musztra, elementy czarnej taktyki to wiedza doskonale znana uczniom klas mundurowych ZS nr1 w Opatowie. Dlatego z ogromnym zaangażowaniem absolwenci uczestniczyli w sześciotygodniowym podstawowym szkoleniu wojskowym ucząc się obowiązujacych elementów tej zaszczytnej służbie, zasad bojowego zachowania na polu walki oraz zapoznając się z prawami i obowiązkami żołnierza.
Podczas uroczystej przysięgi szeregowym podchorążym oprócz rodziców towarzyszyli także pan mjr Jacek Kowalik- prezes Fundacji GROM COMBAT i koordynujaca pracę klas mundurowych pani Edyta Gwoździk oraz  uczniowie ze ,,szkoły na górce''.

Co roku, 26 września, obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Jego celem jest przede wszystkim propagowanie wśród społeczeństwa wielojęzyczności, różnorodności kulturowej Europy oraz konieczność i zalety nauki języków obcych.