Z początkiem kwietnia b.r. 40 uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych  i Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz 40 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie  Mechanik Pojazdów Samochodowych przystąpiło do szkoleń na  kursach  spawania  w metodzie MAG 135. Kursy spawania są jednym z działań realizowanego w szkole projektu unijnego  „Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  bliżej rynku pracy”.  Zaplanowanych jest do realizacji łącznie 8 kursów w 2 letnim okresie trwania projektu.  Ponadto uczniowie odbędą miesięczne staże i praktyki w lokalnych przedsiębiorstwach gdzie nie tylko podniosą swoje kompetencje zawodowe ale też  będą  otrzymywać stypendium stażowe. Kolejny element realizowanego projektu  stanowią  zajęcia z doradztwa zawodowego, których głównym celem jest zaplanowanie przebiegu własnej ścieżki kariery zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Temu celowi mają służyć  też zaplanowane wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców w regionie.

Uczniowie naszej szkoły w całym cyklu nauki w różnorodny sposób wzmacniają swoje przyszłe kompetencje zawodowe miedzy innymi uczestnicząc w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Obecnie aktywnie biorą udział w zajęciach z postaw przedsiębiorczości i kreatywności , języków obcych w zakresie tematyki zawodowej oraz doradztwa zawodowego. Ukończyli już zajęcia z zakresu kompetencji matematycznych , otrzymując stosowne certyfikaty. Z dużym zaangażowaniem zdobywają także praktyczne umiejętności u lokalnych przedsiębiorców branży gastronomicznej. Kolejne wyzwanie dla młodzieży, to rozpoczynające się warsztaty dotyczące nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. W związku z tym uczniowie naszej „Żywieniówki” wezmą udział w warsztatach „Turystyka zdrowotna i prozdrowotna”. Dodatkowe godziny nauki z całą pewnością wzmacniają ich zawodowy potencjał oraz zwiększają szanse na sukces naszych przyszłych adeptów technikum żywienia i usług gastronomicznych na rynku pracy.

„Bezpiecznie od Startu” to konkurs w którym corocznie nie może zabraknąć uczniów reprezentujących naszą szkołę. Jest on organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach i Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. XVII wojewódzki etap odbył się 05 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Kielcach. Naszą szkołę reprezentowało 2 uczestników – laureatów etapu szkolnego: Kinga Dąbrowska i Konrad Sitarski z klasy II D. Zadaniem konkursowym było rozwiązanie testu składającego się z 42 pytań z zakresu Prawa Pracy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wśród 35 uczniów z całego województwa świętokrzyskiego biorących udział w konkursie nasi reprezentanci zajęli ex aequo 7 miejsce, za co z rąk przedstawicieli organizatorów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie naszej szkoły i gratulujemy.

Zapraszamy na powtórkę audycji radiowej "Szkoła na Górce" 8 kwietnia (sobota) o godz. 17:00.