W piątek 23 czerwca 2017r. w Zespole Szkół Nr1 w Opatowie odbyła się akademia kończąca miniony rok szkolny oraz uroczyste pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pani Monika Przygoda reprezentująca Radę Rodziców i pani Teresa Gajewska reprezentująca Cech Rzemiosł w Opatowie. W imieniu Starosty Opatowskiego Bogusława Włodarczyka i Rady Powiatu głos zabrał przewodniczący Komisji Oświaty i radny pan Tomasz Świątek. Następnie pani dyrektor Magdalena Gdowska powitała wszystkich zebranych na uroczystości, gratulując udanego roku szkolnego i życząc wszystkim absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej dobrego startu w dorosłe życie. Wraz z zaproszonymi gośćmi p. dyrektor Magdalena Gdowska oraz p. przewodniczący Komisji Oświaty i radny Tomasz Świątek wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły, zaangażowanie w wielu konkursach przedmiotowych i branżowych oraz sukcesy w imprezach sportowych i artystycznych.

Zaprasamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego 23 maja godzina 10:30 sala gimnastyczna

 

List do Uczennic i Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017

 

przydział sal na spotkania z wychowawcami

W bieżącym roku szkolnym panie Iwona Kapsa i Agnieszka Frejlich w klasach II TŻiUG oraz II THO w ramach nauczanych przedmiotów cyklicznie organizowały zajęcia w ramach korelacji przedmiotowej dotyczącej obsługi konsumenta. Każda uroczystość, rodzinny obiad, kolacja czy spotkanie towarzyskie by były wyjątkowe wymagają właściwej oprawy. Dlatego młodzież uczyła się o różnych rodzajach nakryć do stołu, właściwym serwowaniu posiłków, sztuce formowania serwetek i wykonywaniu eleganckich dekoracji. Dwukrotnie zajęcia praktyczne dla uczniów poprowadził doświadczony kelner – pan Waldemar Kędziora. Przekazał im wyczerpujące informacje na temat predyspozycji do zawodu kelnera i pracy w gastronomii hotelowej.

W ramach zajęć praktycznych w Pensjonacie *** Kamienica przy Bramie w Opatowie młodzi hotelarze z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie dowiedzieli się, jakie muszą być spełnione wymagania wstępne przy zakładaniu pensjonatu. Właścicielka obiektu szczegółowo omówiła, między innymi, warunki lokalowe ( minimalną liczbą pokoi, jaką musi posiadać pensjonat, pomieszczenia, które zapewnią gościom komfort, rozrywkę czy dostęp do wyżywienia), sanitarne, przeciwpożarowe, jakie musi spełniać budynek, w którym przedsiębiorca chce prowadzić pensjonat. W trakcie zajęć uczniowie zwiedzali obiekt i razem z właścicielką omawiali jego wyposażenie, zwracając uwagę na te elementy, które są niezbędne aby uzyskać zgodę na prowadzenie pensjonatu o kategorii 3- gwiazdek.