W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach woj. Lubelskie odbyła się XLI Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w blokach tematycznych: Produkcja Roślinna; Produkcja Zwierzęca; Mechanizacja Rolnictwa; Technologia Żywności; Gastronomia; Agrobiznes; Architektura Krajobrazu; Weterynaria W każdym bloku tematycznym uczestniczyło ponad 30 uczniów. Zespół Szkół nr 1 w Opatowie reprezentowany był w bloku tematycznym Mechanizacja Rolnictwa przez uczniów II klasy technikum Mechanizacji Rolnictwa Krzysztofa Głazka, Pawła Masternaka oraz opiekuna Władysława Polita. Olimpiada składała się z części teoretycznej i praktycznej. Wczęści teoretycznej było 60 pytań, natomiast w praktycznej do wykonania były 3 zadania.

W dniach 11-12 kwietnia uczniowie z opatowskiej Górki z klas o profilu gastronomicznym wzięli udział w wycieczce Ojców – Kraków - Bochnia. Była ona nagrodą za umiejętności obsługi kelnerskiej i serwisu potraw i napojów. Została ufundowana przez starostę opatowskiego - pana Bogusława Włodarczyka. Naszym pierwszym celem podróży był Ojcowski Park Narodowy. Pomimo zamkniętego jeszcze sezonu wycieczkowego i tak udało nam się zobaczyć kilka niezwykłych miejsc utworzonych przez przyrodę, były to między innymi: Jaskinia Krowia- służyła, jako schronienie dla pasterzy i ich zwierzyny, Jaskinia Ciemna- swoją nazwę zawdzięcza braku oświetlenia w jej wnętrzu przez zamieszkujące ją nietoperze, dla których światło bywa szkodliwe. Wielu uczniów zainteresowała Maczuga Herkulesa, która ma niepowtarzalny kształt i powstała bez żadnej ingerencji człowieka. Jaskinia Łokietka znajdowała się na wysokości, lecz nie sprawiło to nikomu problemu. Każdy dzielnie wspinał się ku górze by podziwiać przepiękne widoki.

W kwietniu 2017r. młodzi hotelarze z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych poznawali atrakcje turystyczne Opatowa. Na tę okoliczność wybrali się więc do Podziemi Opatowskich - wielokondygnacyjnego układu piwnic kupieckich z XIV i XV w pobudowanych pod Starym Rynkiem w Opatowie. Jest to jedna z najciekawszych tras w Polsce, unikatowy przykład architektury podziemnej. Podczas wędrówki podziemnym miastem uczniowie poznali historię powstawania piwnic i piwniczek, które ulokowane są na różnych poziomach i o różnych wielkościach. Dowiedzieli się, jakie towary były w nich przechowywane. W sali herbowej obejrzeli wystawę herbów ludzi zasłużonych dla Opatowa, Zwiedzili również wystawę urządzeń mierniczych i map stosowanych w geodezji i kartografii w dawnych czasach.