W dniu 04.09.2017r. o godzinie 9.30 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie. Uroczystość prowadziła pani dyrektor Magdalena Gdowska a gośćmi otwarcia byli; Ewelina Bień radna Sejmiku Wojewódzkiego, Monika Przygoda przewodnicząca Rady Rodziców i Tomasz Świątek reprezentujący władze powiatowe. Szczególnie serdecznie powitano w progach szkoły ponad dwustu nowych uczniów w klasach pierwszych. Pani dyrektor podziękowała pierwszoklasistom i ich rodzicom ,za to że zaufali naszej szkole i tu chcą zdobyć wykształcenie w wybranych przez siebie zawodach. Pani radna Ewelina Bień złożyła wszystkim uczniom serdeczne życzenia wytrwałej pracy w imieniu swoim oraz Marszałka Województwa Adama Jarubasa.

Od 25 sierpnia 2017 roku uczniowie techników i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, odbierają dyplomy i certyfikaty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. To bardzo radosny czas dla naszej szkoły, tak pracowników jak i uczniów. Po trzytygodniowej sesji egzaminacyjnej rozpoczętej 20 czerwca 2017 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi przesłała wyniki, które są rewelacyjne zarówno w skali województwa jak i kraju. 100% zdawalności osiągnęli uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Technikum Hotelarskiego a także z zawodówek w zawodach kucharz i monter elektronik. W pozostałych zawodach zdawalność nie spadła poniżej 98%. Wszystkie egzaminy odbywały się na terenie naszej szkoły w klasopracowniach stanowiących nasza bazę dydaktyczną.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

4 września o godz. 9:30 (godzina 8:00 msza św. w Kolegiacie)